Vi sinh khử mùi MicrobeLift® OC

Vi sinh khử mùi MicrobeLift® OC là quẩn thể vi sinh vật dạng lỏng để ngăn chặn và kiểm soát các phản ứng sinh học gây mùi phát trình phân hủy chất hữu cơ như HT XLNT, chất thải rắn, trang trại chăn nuôi,….

  • Giảm mùi hôi trong vòng 30 phút
  • Giảm chi phí vận hành và nhân công.
Hotline: 0916 909 087