Vi sinh MicrobeLift® SA

Vi sinh MicrobeLift® SA là quẩn thể vi sinh vật dạng lỏng có hoạt tính cao được thiết kế để tăng tốc quá trình oxy hóa sinh học của các hợp chất hữu cơ khó phân hủy, nhờ đó làm giảm rõ rệt lớp bùn.

– Tăng thể tích hữu dụng của bề cần xử lý.

– Giảm chi phí vận hành và nhân công.

Hotline: 0916 909 087