Vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift® BIOGAS

Vi sinh xử lý nước thải Microbe-Lift® BIOGAS chuyên cho xử lý sinh học kỵ khí, chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường.

  • Giúp nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.
  • Đạt hiệu suất xử lý kỵ khí tối ưu, giảm tải cho hệ xử lý hiếu khí.
  • Tăng hiệu suất xử lý của HT XLNT.
  • Giảm chi phí vận hành và nhân công.
  • Tăng lượng khí Biogas từ 30-50%, giảm nồng độ H2S sinh ra.
Hotline: 0916 909 087