Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift® IND

Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift® IND là sản phẩm cốt lõi của dòng sản phẩm vi sinh môi trường, chứa quần thể vi sinh được nuôi cấy dạng lỏng hoạt động mạnh gấp 5 đến 10 lần vi sinh thông thường.

  • Giúp nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.
  • Tăng hiệu suất xử lý của HT XLNT.
  • Giảm chi phí vận hành và nhân công.
  • Tăng cường chuyển hóa chất dinh dưỡng, giảm mùi hôi và giảm 30% thời gian trong ủ phân compost.
  • Tăng sản lượng khí sinh ra từ bể Biogas.
Hotline: 0916 909 087