Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift® N1

Vi sinh xử lý nước thải MicrobeLift® N1 là vi sinh dạng lỏng được thiết kế phù hợp với quá trình nitrat hóa trong hệ thống xử lý nước thải có chứa làm lượng Ni tơ cao.

  • Giúp nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải.
  • Khắc phục hiện tượng chết vi sinh do sốc tải với hàm lượng amonia cao.
  • Giảm chi phí vận hành và nhân công.

 

Hotline: 0916 909 087