Lưu trữ tư vấn môi trường - NTSE

Tag Archives: tư vấn môi trường

Các thông tư nghị định mà mọi kỹ sư tư vấn môi trường cần biết

Là một kỹ sư tư vấn môi trường, việc cần nhất là nắm rõ các văn bản pháp luật về môi trường. Vì cũng giống như các ngành nghề khác, việc bảo vệ môi trường cũng cần tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Hơn hết, việc nắm rõ các văn bản […]