ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Giấy phép môi trường hiện đã dần là vấn đề được các chủ đầu tư quan tâm hiện nay. Luật Bảo vệ môi trường mới được ban hành, kèm theo đó là một loạt các quy định được thay đổi mục đích nâng cao hiện quả quản lý, xử lý ô nhiễm trên cả nước. Vậy Giấy phép môi trường là gì? Và đối tượng nào cần thực hiện Giấy phép môi trường sẽ được giải thích trong bài viết sau đây.

Xem thêm: Tổng hợp các quy định mới nhất về môi trường năm 2022

Căn cứ

  • Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, quy định về các trường hợp phải có giấy phép môi trường.
  • Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10/01/2022.

Giấy phép môi trường là gì ?

  • Theo Điều 3 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 số 72/2020/QH14, GPMT được hiểu như sau : “Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”.

Đối tượng phải có giấy phép môi trường 

  • Tại Điều 39 Luật Bảo vệ Môi trường 2020 số 72/2020/QH14, đối tượng phải có GPMT được quy định như sau:

Điều 39. Đối tượng phải có giấy phép môi trường:

  1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
  2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.”

Phân loại dự án đầu tư

Các tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư được quy định rõ tại Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Trong đó danh mục chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II và III được quy định tương ứng tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này.

Xem thêm: Quy định mới về Giấy phép môi trường năm 2022


Bài viết nêu khái quát các đối tượng cần phải có giấy phép môi trường. Qua bài viết , NTSE mong rằng các bạn có thêm thông tin bên cạnh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện giấy phép môi trường. 

Ngoài ra, để biết thêm chi tiết hoặc quan tâm đến các khía cạnh liên quan đến môi trường, nước thải hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline 0888 167 247 sẽ được tư vấn cụ thể. 

NTSE cam kết sẽ đem lại cho các bạn những thông tin chính xác và cần thiết.

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Trụ sở: Số 15, đường số 3, Khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 167 247

Email: nts@ntse.vn

Website: ntse.vn/xu-ly-nuoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *