Quy định mới về môi trường trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống năm 2022

quy-dinh-moi-ve-moi-truong-trong-linh-vuc-nha-hang-an-uong

Dù là người mới trong ngành nhà hàng ăn uống hay là chủ đầu tư lâu năm thì môi trường luôn là vấn đề phải được quan tâm, đôi khi là đau đầu. Đặc biệt luật môi trường 2020 bắt đầu áp dụng từ 01/01/2022 có nhiều điểm mới. Nếu không quan tâm và cập nhật kịp thời có thể vấn đề liên quan đến môi trường ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của chủ đầu tư. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Quy định mới về môi trường trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống năm 2022 qua bài viết sau.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Khoản 2, Điều 9, Luật Tài nguyên nước 2012 quy định nghiêm cấm: 

“Xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước.’’

Khoản 2, Điều 6, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định nghiêm cấm:

Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.”

Khoản 5, Điều 6, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định nghiêm cấm:

“Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.”

Quy định về trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đối với công tác bảo vệ môi trường

Khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như sau:

Điều 53. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

  1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm sau đây:

        a) Thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung đã có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung, chủ cơ sở phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

        b) Cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung đang xả nước thải sau xử lý vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 51 và điểm đ khoản 3 Điều 52 của Luật này;

        c) Thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải theo quy định của Luật này;

        d) Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ nhiệt;

        đ) Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

        e) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 111 và khoản 2 Điều 112 của Luật này phải bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp; phải có hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 được chứng nhận;

        g) Thực hiện quan trắc nước thải, bụi, khí thải theo quy định của Luật này.’’

trach-nhiem-doi-voi-moi-truong

Giấy phép về môi trường trong ngành nhà hàng ăn uống

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống sẽ tùy thuộc vào quy mô để thực hiện đề nghị cấp Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường.

Đối với đối tượng thực hiện Giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

Điều 39. Đối tượng phải có Giấy phép môi trường

1. Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

    2. Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

    3. Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này thuộc trường hợp dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công được miễn giấy phép môi trường.”

Đối với đối tượng thực hiện Đăng ký môi trường được quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:

Điều 49. Đăng ký môi trường

  1. Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

        a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

       b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.”

Tuy nhiên, đối với các cơ sở chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương được miễn đăng ký môi trường quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Cụ thể ở Phụ lục XVI của Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định đối với dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200m2, hoặc các cơ sở đáp ứng được các tiêu chí như sau được miễn đăng ký môi trường:

– Không phát sinh khí thải phải xử lý.

– Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

– Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

dang-ky-moi-truong

Quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải ngành nhà hàng ăn uống

Nước thải nhà hàng được xử lý phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A hay B tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Bảng giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT

TT Thông số Đơn vị Giá trị nồng độ
A B
1 pH 5 – 9  5 – 9 
2 BOD5 (200C) mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (NO3) (tính theo N) mg/l 30 50
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 10
10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 6 10
11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 3.000 5.000

Bài viết là tổng quát về Quy định mới về môi trường trong lĩnh vực nhà hàng ăn uống năm 2022. Với bài viết này, NTSE mong rằng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa bên cạnh các vấn đề cần quan tâm về môi trường trong ngành nhà hàng ăn uống.

Để biết thêm thông tin và được tư vấn cụ thể hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo Hotline 0888 167 247. NTS cam kết sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sở hữu công trình đạt hiệu quả tối ưu và tiết kiệm nhất. 


CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Trụ sở: Số 15, đường số 3, Khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 167 247

Email: nts@ntse.vn

Website: ntse.vn/xu-ly-nuoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *