ĐỐI TƯỢNG NÀO CẦN PHẢI CÓ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI?

doi-tuong-nao-can-co-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-theo-luat-bao-ve-moi-truong-moi

Hệ thống xử lý nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các thành phần ô nhiễm có trong nước thải trước khi xả ra môi trường. Vậy, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối tượng nào cần phải có hệ thống xử lý nước thải?

1. Căn cứ Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường 2020

 • Theo Điểm a Khoản 1 Điều 53 quy định các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
 • Trường hợp cơ sở hoạt động trong cụm công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc trong khu đô thị, khu dân cư tập trung, phải thực hiện việc đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung theo quy định của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung đó, trừ trường hợp cơ sở đã được miễn trừ đấu nối nước thải trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

2. Căn cứ Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường 2020

 • Yêu cầu chung về quản lý nước thải được quy định như sau:
  • Nước thải phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận;
  • Nước thải được khuyến khích tái sử dụng khi đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và mục đích sử dụng nước;
  • Nước thải chứa thông số môi trường nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại;
  • Việc xả nước thải sau xử lý ra môi trường phải được quản lý theo quy định của về bảo vệ môi trường, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận.

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC QCVN VỀ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2023

3. Căn cứ Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường 2020

 • Các đối tượng sau cần phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định:
  • Khu đô thị, khu dân cư tập trung mới.
  • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
  • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
 • Đối với nước thải đô thị, khu dân cư:
  • Nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình phải được thu gom, đấu nối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải.
  • Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị phải được thu gom, xử lý sơ bộ đáp ứng quy định trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị.
  • Trường hợp đô thị chưa có công trình xử lý nước thải tập trung, nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô phải được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
 • Đối với nước thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
  • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, nước thải phải được thu gom và xử lý sơ bộ đáp ứng yêu cầu trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung theo quy định của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.
  • Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu đô thị, khu dân cư tập trung, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp không kết nối được vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung phải được thu gom và xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
  • Đối với nước thải sinh hoạt phát sinh từ tổ chức, hộ gia đình tại khu dân cư không tập trung phải được thu gom, xử lý tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

4. Căn cứ Điểm d, e Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 15/2021/TT-BXD hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

 • Nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung phải được thu gom, xử lý sơ bộ đáp ứng quy định của đô thị hoặc quy định của chính quyền địa phương trước khi đấu nối vào công trình thu gom, thoát nước thải;
 • Nước thải sau xử lý tại chỗ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đô thị, khu dân cư tập trung phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hoặc yêu cầu về bảo vệ môi trường theo từng loại nước thải trước khi đấu nối vào công trình thu gom, thoát nước thải.

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC MỚI NHẤT 2023


Với nhiều năm kinh nghiệm xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải cho nhiều lĩnh vực khác nhau, NTS không chỉ là đơn vị hỗ trợ tư vấn giải pháp sử dụng nước mà còn là đơn vị hỗ trợ miễn phí thiết kế hệ thống xử lý nước thải, nước cấp cho các dự án vừa và nhỏ. NTS cam kết sẽ giúp doanh nghiệp của bạn sở hữu công trình đạt hiệu quả tối ưu và tiết kiệm nhất.

Tư vấn miễn phí sử dụng vật liệu, chọn thiết bị phù hợp công nghệ Gọi ngay: 0944595900

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NTS

Trụ sở: Số 15, đường số 3, Khu dân cư Gia Hòa, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0888 167 247

Email: nts@ntse.vn

Website: ntse.vn/xu-ly-nuoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *